Nasze partnerstwo zrzesza stowarzyszenia senioralne i działające na rzecz osób starszych oraz nieformalne grupy seniorów. Jesteśmy dobrowolnym zrzeszeniem podmiotów, które łączy wspólny cel. Naszą misją jest efektywna współpraca w realizacji swoich pasji i osiąganiu wspólnych celów oraz uzyskiwaniu wsparcia z zewnątrz na realizację własnych inicjatyw społecznych dla poprawy jakości życia seniorów i zwiększania zakresu świadczonych dla nich usług.

Nasze działania na rzecz organizacji i grup senioralnych

Szkolenia

Szkolenia

Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Wyjazdy studyjne

Wyjazdy studyjne

Doradztwo

Doradztwo

Animacja lokalna

Animacja lokalna

Z życia partnerstwa

Aktualności

Spotkanie aktywnych seniorów

Spotkanie stowarzyszeń i grup senioralnych z Powiatu Żyrardowskiego to już powoli tradycja. 5 września w Żyrardowie odbyło się II Powiatowe Spotkanie Seniorów, w który wzięło udział 140 osób. Był to dzień, który upłynął pod hasłem Czytaj więcej…