Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

 ogłaszają Konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną w ramach projektu „Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych”

Termin składania wniosków konkursowych: do 20.07.2017 r. 

Cel konkursu:  Zwiększenie zaangażowania osób powyżej 60. roku życia zrzeszonych w organizacjach senioralnych lub nieformalnych grupach senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Uczestnicy: stowarzyszenia senioralne i nieformalne grupy seniorów (minimum 5 osób) z terenu powiatu żyrardowskiego.

Termin realizacji inicjatyw: 4 sierpnia – 30 listopada 2017 r.

Wysokość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania jednej inicjatywy –  3000 zł

Tryb składania wniosków konkursowych: Wnioski o dofinansowanie inicjatyw społecznych seniorów należy składać wyłącznie na przygotowanych formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, dostępnych na stronach internetowych realizatorów projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych” oraz w siedzibie stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1. Ostateczny termin  składania wniosków konkursowych upływa 20.07.2017 r. o godz. 15.30. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za datę wpłynięcia wniosku uznaje się datę otrzymania wniosku przez organizatorów Konkursu). Wnioski przyjmowane są w siedzibie MRIES,  ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Termin rozpatrzenia wniosków: przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia wyników konkursu – 4 sierpnia 2017 r. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kartami ocen przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem wniosku o dofinansowanie.

Regulamin konkursu na inicjatywy senioralne (54 pobrania)
Wzór wniosku o dofinansowanie (54 pobrania)
Wzór wnioski o dofinansowanie (wersja papierowa) (52 pobrania)

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *