Szanowni Państwo,

Wiemy, że z niecierpliwością oczekują Państwo ogłoszenia wyników na najlepszą inicjatywę senioralną w 2017 roku. W związku z urlopami musieliśmy przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu, za co przepraszamy.

Do biura projektu „Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych: wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie, w tym 6 wniosków na 3 inicjatywy partnerskie.

Wszystkie inicjatywy zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie zgodnie z listą zamieszczoną poniżej. Niektóre grupy zostaną poproszone o zmodyfikowanie zredukowaniu budżetów projektów z godnie z uwagami ekspertów.

Ocena pod kątem przyznania dofinansowania na wyposażenie zostanie dokonana na początku września, po spotkaniu grupy sterującej projektem.

W ciągu najbliższych tygodni zostaną podpisane porozumienia w sprawie realizacji Państwa inicjatyw, jednak mogą Państwo rozpocząć ich realizację (zgodnie ze zredukowanymi kwotami dofinansowania). Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą i kontakt z biurem projektu (p. Dorota Bednarek) w celu dokonania poprawek w budżetach.

Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Przyznana kwota dofinansowania Uwagi
W1/PSIS/2017 Grupa „Razem” 2 500,00 Konieczność zredukowania kwoty na wykonanie ławek
W2/PSIS/2017 Klub Seniora w Jesionce 3 000,00  
W3/PSIS/2017 ZERiI Zarząd Rejonowy w Mszczonowie 3 000,00  
W4/PSIS/2017 Bartniczanki 60 + 2 500,00 Konieczność zredukowania kwoty na zakup upominków
W5/PSIS/2017 Stowarzyszenie Seniorów „Promyk” 2 500,00 Konieczność zredukowania kwoty na zakup naczyń
W6/PSIS/2017 Akademia Aktywny Żyrardowianin 2 500,00 Konieczność zredukowania kosztów na zamieszczenie informacji w lokalnej prasie
W7/PSIS/2017 Grupa „Seniorzy dla zdrowia” 3 000,00  
W8/PSIS/2017 Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żyrardowie 2 600,00 Konieczność zredukowania kwoty dotyczącej wyjazdu – działanie niespójne z pozostałą częścią projektu
W9/PSIS/2017 Seniorzy z Grupy „U Nas” 3 000,00  
W10/PSIS/2017 Stowarzyszenie Seniorów „Żyrardowianka” 2 400,00 Konieczność zredukowania kosztów o zakup wyposażenia (rolety, biurko) – zakup nie jest niezbędny do celów realizacji projektu
W11/PSIS/2017 Stowarzyszenie Seniorów „Jarzębinki” 3 000,00  

Informujemy również, że grupy, które swoje inicjatywy realizować będą w partnerstwie otrzymają dodatkowe 1 000,00 zł na ich realizację.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *