O potrzebie godnego i aktywnego życia na emeryturze rozmawiali 25 czerwca w Mszczonowie uczestnicy I Subregionalnej Konferencji Senioralnej. Spotkanie zgromadziło blisko 100 osób: ekspertów, samorządowców, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także samych seniorów. Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Pomysł konferencji powstał w wyniku rozmów z osobami starszymi – mówi Katarzyna Niewczas, koordynatorka projektu w ramach którego odbyła się konferencja – Seniorzy wskazują, że nie poświęca się ich sprawom należnej uwagi w debacie publicznej. Stanowią oni natomiast już prawie ⅓ społeczeństwa. 

Konferencja w części merytorycznej obejmowała wystąpienia Pani Barbary Imiołczyk – Dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Barbary Szatur-Jaworskiej – Współprzewodniczącej Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Pana Piotra Lejzerowicza z Wydziału Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Pani Dyrektor Imiołczyk przedstawiła powody, dla których w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich toczą się prace ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Podkreśliła, że seniorzy to grupa narażona szczególnie na przejawy dyskryminacji przejawiającej się nawet w drobnych sytuacjach życia codziennego. 

Przynależna każdemu człowiekowi godność zakłada wolność wyboru, gdzie i jak chcemy żyć i mieszkać – mówiła Barbara Imiołczyk – System wsparcia rekomendowany przez Zespół Ekspertów przy RPO zapewnia osobom starszym taką pomoc, jakiej faktycznie potrzebują i chcą.

Kompleksowo rekomendacje ekspertów nt. systemu wsparcia dla seniorów w ich środowisku lokalnym omówiła prof. Barbara Szatur-Jaworska. Wskazała na przykładowe rozwiązania ułatwiające życie i wspierające osoby na emeryturze. Wśród nich znalazły się m.in.: telefon zaufania dla osób korzystających z usług opiekuńczych, targi pracy senioralnej, “złota rączka” dla seniora, organizacja spartakiad dla seniorów, czy fundusz remontowy na dostosowanie mieszkań do specjalnych potrzeb osób starszych.

Piotr Lejzerowicz z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przedstawił różnorodne narzędzia wspierania i aktywizacji osób starszych, jakie od kilku lat wprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Uwagę uczestników zwróciło powołanie Mazowieckiej Rady Seniorów i organizacja Mazowieckiego Sejmiku Senioralnego, a także szereg programów dotacyjny na działania społeczne i edukacyjne z udziałem osób starszych.

Bardzo się cieszymy z takiego zainteresowania konferencją ze strony samorządów lokalnych – podsumowuje Jakub Kamiński, współorganizator konferencji – Liczymy, że jest to pierwszy krok w poważnej debacie o sytuacji i potrzebach osób starszych. Mamy nadzieję, że kolejnym będzie powstanie pierwszej rady seniorów, w którejś z gmin naszego powiatu. To jest najwłaściwsze gremium, aby taką debatę kontynuować. Bardzo chętnie pomożemy takie ciało utworzyć.

W konferencji wzięli udział m.in. Pan Józef Grzegorz Kurek – Burmistrz Mszczonowa, Pani Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice, Pani Halina Wawruch – Z-ca Burmistrza Mszczonowa, Pan Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Żyrardowa, przedstawiciele samorządów z Teresina i Jaktorowa.

Spotkanie zakończyła integracja przy muzyce na żywo. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizatorem były stowarzyszenia: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych i Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org”.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *