Zapraszamy do korzystania i odwiedzania nowo powstałego miejsca spotkań seniorów , które utworzone zostało w ramach projektu “Rozwój Sieci Inicjatyw Senioralnych” .

Centrum służyć ma:

  • spotkaniom animacyjnym seniorów,
  • jako miejsce szkoleń,
  • integracji senioralnej,
  • wymianie doświadczeń w obszarze potrzeb seniorów powiatu żyrardowskiego 
  • podejmowaniu wspólnych inicjatyw między różnymi organizacjami, 
  • budowaniu partnerskich relacji z samorządem powiatowym, 
  • wspieraniu debaty dotyczącej gminnych rad seniorów, 
  • zbieraniu danych o działalności seniorów,
  • koordynacji badania dotyczącego potrzeb i sytuacji osób starszych

Grupy seniorów i organizacje senioralne mogą korzystać z  Centrum po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i ustaleniu terminu spotkania z  koordynatorem Centrum pod numerem telefonu 502 11 29 29 .