„Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych” jest efektem współpracy dwóch stowarzyszeń: Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych z Puszczy Mariańskiej i Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” z Jesionki (Gmina Wiskitki) przy bardzo dużej aktywności liderów organizacji i nieformalnych grup seniorów z powiatu żyrardowskiego. Poznaliśmy się w 2016 r. przy realizacji pierwszego projektu pt. „Sieć Inicjatyw Senioralnych”. Wspólne działanie tak nam się spodobało, że postanowiliśmy złożyć ofertę w kolejnym naborze wniosków na 2017 r. Udało nam się zająć 18. miejsce na liście rankingowej, na prawie 190 organizacji i zdobyć dofinansowanie.