NASZE DOTYCHCZASOWE PROJEKTY

Rozwój Sieci Inicjatyw Senioralnych (2019)
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania:  181 500,00 zł
Realizatorzy: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Sieć Wolontariatu Senioralnego (2018)
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Kwota dofinansowania: 187 680,00 zł
Realizatorzy: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

Celem projektu był rozwój wolontariatu osób starszych na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

 • 48 godzin warsztatów dla 35 osób
 • 11 lokalnych inicjatyw wolontariackich realizowanych przez 35 wolontariuszy-seniorów dla ok. 1000 osób
 • Powiatowe Spotkanie Seniorów dla ok. 100 osób
 • Festiwal Seniorów dla ok. 100 osób
 • 3-dniowy wyjazd studyjny dla 35 osób
 • wydanie publikacji i przygotowanie filmu z realizacji projektu

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2018 r.

Partnerstwo Sieci Inicjatyw Senioralnych (2017)
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania: 177 100,00 zł
Realizatorzy: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Celem projektu było aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym na obszarze powiatu żyrardowskiego.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

 • 4 cykle warsztatów po 12 godzin każde dla 115 uczestników
 • 11 inicjatyw lokalnych prowadzonych przez 50 wolontariuszy-seniorów
 • dwa wyjazdy studyjne dla 66 osób
 • Powiatowe Spotkanie Seniorów dla 100 osób
 • Festiwal Seniorów dla 60 osób
 • wydanie publikacji z projektu
 • cykl spotkań animacyjnych zakończonych podpisaniem porozumienia o utworzeniu partnerstwa

Czas realizacji: marzec – grudzień 2017 r.

Sieć Inicjatyw Senioralnych (2016)
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania: 78 589,00 zł
Realizatorzy: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Celem projektu było zachęcenie seniorów z powiatu żyrardowskiego do realizacji własnych inicjatyw w lokalnych społecznościach.

Projekt zakładał realizację 6 działań:

 • 48 godzin szkoleń dla 24 seniorów
 • 10 inicjatyw lokalnych przez grupy senioralne
 • wyjazd studyjny dla 33 osób
 • Festiwal Seniorów jako podsumowanie projektu
 • wydanie broszury informacyjnej
 • 90 godzin doradztwa

Czas realizacji projektu: lipiec – grudzień 2016 r.