Jednym z głównych zadań członków Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych jest organizacja lokalnych inicjatyw na rzecz osób starszych i całych środowisk. Dzięki naszym działaniom promujemy aktywny sposób przeżycia starości. Z badań wynika, że jest ogromna potrzeba oddziaływania w tym zakresie ponieważ osoby starsze głównie spędzają wolny czas przed telewizorem. 

W 2019 r. organizacje i grupy senioralne mogą przygotować i zrealizować własne pomysły na lokalne inicjatywy społeczne na rzecz osób starszych dzięki dofinansowaniu projektu „Rozwój Sieci Inicjatyw Senioralnych” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Działanie rozpoczyna się od przygotowania scenariusza inicjatywy. Wsparciem w przygotowaniu będzie dla Was Katarzyna Niewczas – doradca ds. inicjatyw. Organizacje i grupy zainteresowane udziałem w tym działaniu prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcą.

Termin na przygotowanie scenariusza inicjatywy to 30.06.2019 r.

Kontakt:
Katarzyna Niewczas – doradca ds. inicjatyw
tel. 607 446 650
email: kasia@inicjatywa.info.pl