W ramach projektu Rozwój Sieci Inicjatyw Senioralnych, który realizujemy w 2019 r. z dofinansowaniem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zapraszamy liderów organizacji i grup senioralnych do pracy na rozwojem wewnętrznym prowadzonych przez Was podmiotów. Działanie ma na celu ułatwić, usprawnić i zwiększyć możliwości działania grup, w których działacie.

W ramach działania otrzymacie wsparcie w postaci:

 • bezpośredniego doradztwa
 • szkoleń specjalistycznych
 • wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia, usług

Co możecie usprawniać i rozwijać w swoich organizacjach:

 • promocję, np. poprzez stworzenie strony internetowej, wydanie ulotki, folderu;
 • komunikację ze swoim członkami, np. poprzez maile, sms-y, stronę internetową
 • prowadzenie diagnozy potrzeb osób w Waszych środowiskach
 • pracę zespołową, np. poprzez rozwój umiejętności dzielenia się zadaniami, organizacji pracy zespołu, podziału kompetencji
 • umiejętność prowadzenia spotkań
 • formalną i organizacyjną działalność – opracowanie regulaminów wewnętrznych, wzorów dokumentów, uchwał, itp., rozwój umiejętności księgowych, prawnych;
 • umiejętności kontaktu z samorządem lokalnym – poznanie uprawnień stowarzyszeń, znajomość przepisów prawa, tworzenie formalnych pism i wniosków do samorządu, narzędzia wpływu na samorządy,
 • kompetencje w zakresie animacji czasu wolnego osób starszych – nabywanie nowych umiejętności, które możecie wykorzystać w działaniach społecznych;

Za zadanie odpowiedzialny jest Jakub Kamiński – specjalista ds. wsparcia organizacji w projekcie. Podczas spotkań ze specjalistą zadaniem grupy będzie przygotowanie planu rozwoju organizacji. Liderów organizacji i grup, które są zainteresowane udziałem w tym działaniu prosimy o bezpośredni kontakt z Jakubem Kamińskim.

Termin na przygotowanie planu rozwoju to 30.06.2019 r.

Kontakt:
Jakub Kamiński – specjalista ds. wsparcia organizacji
tel. 799 816 788
email: jakub.kaminski@wiskitki.org